El món parla Anglès. I tu?

Cursos d'Anglès

for companies

Formació In Company. L’aprenentatge de l’anglès requereix d’un equip acadèmic que dirigeixi el procés per tal d’assegurar l’èxit de l’alumnat.

Cada empresa i cada alumne són diferents. Per tal d’obtenir uns bons resultats, estudiem les necessitats i el perfil de l’alumnat i l’objectiu a aconseguir per a dissenyar una formació de la llengua anglesa.

Factors com el perfil del professor, el material didàctic o el ritme han de ser definits i ajustats en cada cas particular.

Ens ocupem de gestionar les bonificacions de la Fundació Tripartita.

Realitzem pressupostos sense compromís d’aquests serveis In Company.

Diverses multinacionals localitzades a les comarques del Garraf / Penedès, així com Administracions Públiques locals i autonòmiques han confiat en Global Connect durant els últims deu anys per a la seva formació de l’anglès.

Quins cursos oferim?

L’empresa decidirà l’horari i el tipus de classe que necessita. En aquest sentit, la nostra Cap d’Estudis recomana un mínim de 3 hores un cop a la setmana sempre en grups de 3 a 10 alumnes. El nostre professorat nadiu, qualificat i especialitzat en l’ensenyament de l’anglès a empreses; millorarà el coneixement dels treballadors amb activitats comunicatives personalitzades. Les classes s’ensenyen a les instal·lacions de l’empresa; tot i que també es poden utilitzar les nostres instal·lacions.

Per tal d’aconseguir els objectius, per tal de buscar oportunitats per a l’empresa a l’extranger i/o per tal de tenir confiança en qualsevol situació laboral, Global Connect ofereix una planificació de cursos personalitzats per a classes in-company basades en l’anàlisi de les necessitats dels treballadors i de la finalitat a aconseguir. Aquesta informació ha de ser facilitada per la pròpia empresa.

Oferim cursos personalitzats:

– Un seguiment indivualitzat sobre el progrés del grup.
– Informes Trimestrals: fulls d’assistència, participació, progrès respecte a l’objectiu proposat.