Cursos per a infants

Cursos per a Infants

Les classes d’infants a Global Connect estan dirigides per professorat nadiu, amb experiència i amb l’objectiu d’utilitzar el llenguatge de manera productiva. Són classes plenes d’activitats comunicatives i Anglès a Través del Teatre (English Through Theatre, ETT). I per tant, no són classes basades en el treball del llibre de text de manera exclusiva.

L’aprenentatge a través del teatre (ETT) facilita que els infants practiquin les estructures gramaticals i el vocabulari d’una manera interactiva i divertida; guanyant confiança i seguretat així com fluïdesa en l’expressió oral!

Quins cursos oferim?

Els cursos per a infants comencen al setembre s’inicien a partir dels 4 anys i són d’una o dues classes a la setmana.

Tots els grups-classe estan dividits primer per nivell i després per edat.

Exàmens oficials: Cambridge, Trinity College of London i Universitat de Barcelona.

Tot l’alumnat del centre té l’opció de presentar-se a un examen oficial.

Metodologia a través del Teatre

Tell me and I forget, Teach me and I may remember , Involve me and I learn

Benjamin Franklin
NinaCursos per a infants